Postopek izdelave spletne strani je v osnovi tak:

  1. Sestanek z naro?nikom, ugotavljanje njegovih potreb in zmožnosti
  2. Naro?nik posreduje željeno strukturo strani
  3. Mi preu?imo osnutek strukture, dopolnemo in naro?niku ošljemo predlagane dopolnitve in navodila za sestavo vsebin
  4. Naro?nik posreduje vsebine (besedilo in fotografije)
  5. Naro?niku se predstavi osnutek izgleda spletne strani
  6. Spletno stran se napolni z vsebino